Pengertian Mukallaf | Website Umat Muslim Sejati | Hamba Muslim


Pengertian Mukallaf

Rabu, 05 Desember 2012    38246

Mukallaf ialah orang yang berakal sehat dan telah baligh / telah berumur lima belas tahun atau telah mengeluarkan darah putih(air mani) meskipun dengan cara bermimpi bagi pria.

Dan bagi wanita apabila telah berumur sembilan tahun, telah mengeluarkan darah haid atau telah mengeluarkan air mani, baik dengan cara persetubuhan suami istri atau dengan cara bermimpi.

Orang itulah yang terkena perintah - perintah Alloh dan menjauhi larangan - larangan-Nya.


Sumber : Hambamuslim

comments powered by Disqus

Artikel Terkait

Dasar dan Pokok - Pokok Islam

Dasar dan Pokok Islam yaitu : Mengucapkan dua kalimat syahadat/mengakui dengan sesungguhnya bahwasannya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, melinkan Alloh dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Alloh. Menegakkan sholat lima waktu. Membayar zakat. Menunaikan ibadah hajji bagi yang berkua ...

Baca Selengkapnya »

Pengertian Zakat dan Hukum Menunaikan Zakat

Pengertian Zakat Zakat menurut bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Dikatakan zakatnya tanaman apabila tumbuh. Zakat menurut istilah artinya hak yang dwajibkan dari harta yang telah mencapai nishab setahun dengan syarat tertentu, untuk golongan tertentu. Zakat membersihkan seorang hamba dan mensuci ...

Baca Selengkapnya »

Pengertian Mu'min

Mu`min ialah orang yang meyakini dan mempercayai pokok - pokok keimanan secara terperinci maupun secara ringkas dalam hatinya, dinyatakan dengan lisannya dan dibuktikan dengan amal perbuatannya. Pokok - pokok keimanan ialah : 1. Iman kepada Alloh SWT 2. Iman kepada para Malaikat-Nya 3. Iman kepada ...

Baca Selengkapnya »