Kisah Nabi

Kisah Nabi Luth as

allah swt berfirman: "kaum luth telah mendustakan rasul-rasul. ketika saudara mereka luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa? ses

Kisah Nabi Ibrahim as

nabi ibrahim adalah putera aaazar (tarih) bin tahur bin saruj bin rau' bin falij bin aaabir bin syalih bin arfakhsyad bin saam bin nuh a.s. ia di

Kisah Nabi Shaleh as

berlalulah hari demi hari. lahirlah sebahagian lelaki dan matilah sebahagian yang lain. setelah kaum 'ad, datanglah kaum tsamud. lagi- lagi azab be

Kisah Nabi Hud as

"aad" adalah nama bapa suatu suku yang hidup di jazirah arab di suatu tempat bernama "al-ahqaf" terletak di utara hadramaut antara

Kisah Nabi Nuh as

nabi nuh a.s adalah nabi keempat sesudah adam, syith dan idris dan keturunan kesembilan dari nabi adam. ayahnya adalah lamik bin metusyalih bin idris.

Kisah Nabi Idris as

idris atau nabi idris a.s. adalah salah seorang rasul yang merupakan putra adam yang pertama kali diberikan hak kenabian oleh allah set

Kisah Nabi Adam as

penciptaan adam as kisah penciptaan adam dimulai dengan dialog antara alloh dan para malaikat. alloh swt memberitahu para malaikat bahwa ia akan