Pengertian Mu'min

Mu'min ialah orang yang meyakini dan mempercayai pokok - pokok keimanan secara terperinci maupun secara ringkas dalam hatinya, dinyatakan dengan lisannya dan dibuktikan dengan amal perbuatannya.

Pokok - pokok keimanan ialah :
1. Iman kepada Alloh SWT
2. Iman kepada para Malaikat-Nya
3. Iman kepada Kitab-Kitab-Nya
4. Iman kepada para Rosul dan Nabi-Nya
5. Iman kepada hari akhir (hari kiamat)
6. Iman kepada ketentuan baik atau buruk dari Alloh SWT

pokok keimanan tersebut berdasarkan kepada jawaban Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Beliau menjawab:

???? ???????? ??? ???? ?? ????? ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????????? ????? ???? ?????? ???? ????????? ???????? ?? ?????? ???

"Hendaknya engkau beriman kepada Alloh, para malaikat-Nya, kitab - kitab-Nya, hari kiamat dan iman kepada ketentuan baik dan buruk dari Alloh SWT (H.R Muslim)"

Recommended For You

Sifat Wanita Dalam Al Quran

Ketika memasuki sebuah showroom, butik atau toko yang menjual pakaian wanita, kita akan mendapatkan pakaian dalam berbagai bentuk, corak dan ragamnya. Mau pilih yang mana? Semuanya terserah kita. Sebab kita sendiri yang akan memakainya. Kita pula yang akan menerima konsekuensi dari memakai pakaian t ...

Ukhuwah Islamiyah Dalam Aksi 4 November Membuat Terharu

Sisa-sisa kenangan dalam aksi dami lalu masih menjadi primadona dalam tulisan-tulisan para peserta aksi. Bagaimana tidak, dalam sepanjang sejarah Indonesia massa yang hadir tidak ada yang sebanyak itu bahkan dikatakan melebihi banyaknya massa dalam aksi 1998. Berikut adalah salah satu catatan menar ...